EKONOMIKSI I INTEGRIMIT EUROPIAN

26 Shtator, 2014

 

Prezantim mjaft i qartë i fakteve, teorive dhe debateve që i dhanë fuqi një

ndryshimi të shpejtë në zemër të Europës.

 

 


. . . lexo më shumë

INVESTIMET

26 Shtator, 2014

 

Prezantim i organizimit të tregjeve të ndryshme të letrave me vlerë dhe i

parimeve të formimit të portofolit.

 

 

 


. . . lexo më shumë

TREGJET E KAPITALEVE - Institucionet dhe instrumentet

26 Shtator, 2014

Trajtim i plotë i modelimit dhe funksionimit të tregjeve të kapitaleve, institucioneve,

pjesëmarrësve dhe instrumenteve të tregtuara në to.


. . . lexo më shumë