librari Tag

Rrjet i organizuar i shpërndarjes, i shtrirë në të gjithë Shqipërinë! Na gjeni kudo! Një proces mjaft i rëndësishëm i kompanisë Mediaprint është shpërndarja e librit shkollor në kohën dhe vendin e duhur. Kjo realizohet nëpërmjet një rrjeti të organizuar të shpërndarjes së librit,

Rr. "Brigada VIII", Kati II Kutia postare 7467 Tiranë +355694044443 botime@mediaprint.al

    '