SË SHPEJTI TRANSPORT FALAS NË TIRANË

Add

  Shtëpia Botuese

  Anila Bisha | Drejtuese

  Kati II, Kutia postare 7467, Tiranë

  Shtëpia Botuese

  Elda Vela | Drejtuese Marketingu

  Kati II, Kutia postare 7467, Tiranë

  Sektori i shpërndarjes

  Klodjan Lata | Menaxher

  Sektori i shpërndarjes

  Roland Boja | Menaxher

  Shtypshkronja/shitje

  Mariza Balla | Përgjegjës
  Rr. "Brigada VIII", Kati II Kutia postare 7467 Tiranë +355694044443 botime@mediaprint.al

   '