SË SHPEJTI TRANSPORT FALAS NË TIRANË

Image Alt
produktet

Lista e Librave

Matematika për maturën shtetërore

L800.00

Teksti “Matematika për maturën shtetërore” është hartuar me synim që t’i ndihmojë nxënësit në sistemimin e njohurive matematike, në aspektin teorik dhe atë praktik, duke siguruar zotërimin e kompetencave kryesore të të nxënit të kësaj lënde. Botimi mbështetet tërësisht në programin e lëndës së matematikës dhe në programin e maturës shtetërore të aprovuar nga MAS.  Pjesa e parë e librit është krijuar i ndarë në 16 kapituj, që i korrespondon çdo kapitulli të programit mësimor të lëndës të marrë në të tre vitet, pavarësisht se cilin botim keni në përdorim. Çdo kapitull përmban njohuritë bazë, shembuj të zgjidhur dhe rubrikën provo njohuritë. Pjesa e dytë është e përbërë nga disa modele testesh, të hartuara sipas kurrikulës së re. Pjesa e tretë janë zgjidhjet e testeve të cilat mund t’i përdorni nëse do të keni vështirësi. Në fillim provoni t’i zgjidhni vetë, kështu do të kuptoni arritjet tuaja dhe mund t’i plotësoni ato duke shkuar te zgjidhjet. Ky libër mund të përdoret edhe nga nxënësit e klasave të 10 dhe 11 për të sistemuar njohuritë sipas kapitujve.

Përshkrimi

Autorë: Dituri Malaj Llukan Puka
ISBN 978-9928-08-380-7

 

 

Vlerësimet

Ende nuk ka Vlerësime

Bej ti veleresimin e pare “Matematika për maturën shtetërore”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rr. "Brigada VIII", Kati II Kutia postare 7467 Tiranë +355694044443 botime@mediaprint.al

    '