SË SHPEJTI TRANSPORT FALAS NË TIRANË

Image Alt
produktet

Lista e Librave

Matematika 5 + Fletore Pune

L894.00

Libri Matematika 5, shitet së bashku me Fletoren e Punës!

Matematika 5

Teksti Matematika 5 është përkthyer dhe përshtatur për t’u përdorur nga nxënësit e klasës së pestë të arsimit fillor. Teksti ofron një qasje të udhëhequr nga diskutimi. Në të trajtohen situata problemore që kërkojnë zgjidhej të integruara. Teksti nxit nxënësit të mendojnë dhe flasin për matematikën, zhvillon të menduarit kritik në zgjidhjen e problemeve. Aktivitet praktike përbëjnë bazën për secilin mësim. Puna në dyshe dhe puna në grupe janë të integruara me punën individuale. Nxënësit nxiten të shpjegojnë dhe arsyetojnë zgjedhjet e tyre. Niveli i gjuhës së përdorur është zgjedhur me kujdes për të qenë i arritshëm për nxënësit. Në tekst ka koncepte të ilustruara me figura apo diagrame për të ndihmuar nxënësit që nxënë në mënyrë vizuale

 

Fletore Pune Matematika 5

Teksti Fletore pune Matematika 5 përmban shumëllojshmëri aktivitetesh që mbështeten në programin e Matematikës 5. Ushtrime të niveleve të ndryshme të të nxënit. Niveli i vështirësisë së ushtrimeve rritet gradualisht duke siguruar kuptueshmëri dhe performancë matematikore të nxënësit. Udhëzime dhe këshilla të dobishme për të ndihmuar mësuesit ose prindërit të shpjegojnë metodat dhe konceptet kryesore matematikore para çdo ushtrimi.

Përshkrimi

Teksti është hartuar në përputhje me programin e MASR.
Autore: Emma Low
Përktheu dhe përshtati: Emiralda Yzeiri
ISBN: 978-9928-08-389-0

 

Fletorja e punës matematika  5 mbështet nxënësit, si pjesë e një sërë burimesh, në përputhje me kurrikulën e matematikës për arsimin fillor.
Autore: Mary Wood
Përktheu dhe përshtati: Emiralda Yzeiri
ISBN: 978-9928-08-390-6

Vlerësimet

Ende nuk ka Vlerësime

Bej ti veleresimin e pare “Matematika 5 + Fletore Pune”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rr. "Brigada VIII", Kati II Kutia postare 7467 Tiranë +355694044443 botime@mediaprint.al

    '