SË SHPEJTI TRANSPORT FALAS NË TIRANË

Image Alt
produktet

Lista e Librave

Fizika 10-11 (pjesa e dytë) + Fletore Pune.

L770.00

Libri Fizika 10, shitet së bashku me Fletoren e Punës!

Fizika 11

Teksti shkollor Fizika 10-11 (pjesa e dytë) është në përputhje të plotë me programin e miratuar nga MASR me prezantime përfshirëse për çdo temë dhe përmbledhje të qarta të njohurive në fund të çdo kapitulli. Aktivitete që i ndihmojnë nxënësit të zhvillojnë aftësitë vëzhguese dhe praktike. Këshilla për studimin. Përkufizime kyç në të gjithë kapitujt dhe fjalor në fund të librit. Kontrolli i njohurive nëpërmjet pyetjeve dhe një vetëvlerësim nëpërmjet pyetjeve model për testim në fund të çdo kapitulli.
Në platformën digjitale http://mediaprint.al/libridigjital do të gjeni video, ushtrime interaktive, teste, përgjigje të ushtrimeve etj.

Fletore Pune Fizika 10-11

Fletore pune Fizika 10-11 ju ndihmon në rritjen e të nxënit të temave që mbulohen në tekstin mësimor të fizikës. Ushtrimet do t’ju japin mundësitë e mëposhtme: Praktikim me shkrim mbi konceptet që po studioni;Praktikim në zgjidhjen e problemave numerike dhe llojeve të tjera; Praktikim në të menduarit kritik rreth teknikave eksperimentalet dhe informacionit të dhënë; Praktikim në vizatimin edhe interpretimin e diagramëve, duke përfshirë dhe grafikët. Ushtrimet janë projektuar për t’ju ndihmuar në zhvillimin e njohurive, shkathtësive dhe të kuptuarit.
Në platformën digjitale http://mediaprint.al/libridigjital do të gjeni video, ushtrime interaktive, teste, përgjigje të ushtrimeve etj.

Përshkrimi

Tekst shkollor për arsimin e mesëm, i miratuar nga MASR, shoqërohet me fletore pune.
Autor: David Sang
Përktheu dhe përshtati: Prof. Dr. Margarita Ifti
ISBN: 978-9928-08-248-0

Tekst shkollor për arsimin e mesëm, i miratuar nga MASR.
Përktheu dhe përshtati: Prof. Dr. Margarita Ifti
Autor: David Sang
ISBN: 978-9928-08-249-7

Vlerësimet

Ende nuk ka Vlerësime

Bej ti veleresimin e pare “Fizika 10-11 (pjesa e dytë) + Fletore Pune.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rr. "Brigada VIII", Kati II Kutia postare 7467 Tiranë +355694044443 botime@mediaprint.al

    '