SË SHPEJTI TRANSPORT FALAS NË TIRANË

Image Alt
produktet

Lista e Librave

Libër mësuesi Matematikë 1

Libër Mësuesi Matematika 1

Teksti mësimor është hartuar për të ndihmuar mësimdhënien dhe mësimnxënien e matematikës nga nxënësit. Programi është hartuar me fokus zhvillimin e ideve matematikore si dhe t’i ndihmojë nxënësit të pasurojnë gjuhën matematikore. Zgjidhja e problemave është thelbi i këtij programi. Kjo do të thotë se duke ndjekur mësimet përmes kësaj metode nxënësit do të kenë mundësi të kuptojnë dhe vënë në zbatim të gjitha aftësitë matematikore të nevojshme për t’u bërë matematikanë të suksesshëm. Ata do të jenë gjithashtu të aftë ta përdorin njohurinë matematikore për të kuptuar më mirë se si është e organizuar dhe si funksionon bota rreth tyre. Proceset kyçe në zhvillimin e qasjes të zgjidhjes së problemit që janë në themel të metodave janë: Analiza: Përzgjedhja e veprimeve të duhura matematikore për të zgjidhur problemin. Interpretimi dhe vlerësimi: Ekzaminimi i supozimeve të bëra me qëllim zgjidhjen e problemit dhe vlerësimi nëse zgjidhja është “logjike”. Prezantimi: Paraqitja e zgjidhjes me qëllim që të jetë e qartë për të tjerët. Komunikimi: Aftësia për t’i ndarë zgjidhjet me mësuesin dhe nxënësit e tjerë dhe për t’i bindur ata për rezultatin. Reflektimi: aftësia për t’iu kthyer problemit dhe veprimeve matematikore të kryera për të mësuar nga procesi.

 

 

Përshkrimi

Autorë: Tony Cotton; Caroline Clissold; Linda Glithro; Cherri Moseley; Janet Rees
Përktheu dhe përshtati: Emiralda Yzeiri

Vlerësimet

Ende nuk ka Vlerësime

Bej ti veleresimin e pare “Libër mësuesi Matematikë 1”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rr. "Brigada VIII", Kati II Kutia postare 7467 Tiranë +355694044443 botime@mediaprint.al

    '