Shtypshkronja

Shtypshkronja Mediaprint ofron për klientët e saj realizimin e të gjitha llojeve të botimeve si: revista, buletine, libra, katalogë, fletëpalosje etj. Cilësia është qëllimi ynë! Parapërgatitja I gjithë procesi i parapërgatitjes së shtypit realizohet nga një staf i specializuar. Printimi në lastër,

Rr. "Brigada VIII", Kati II Kutia postare 7467 Tiranë +355694044443 botime@mediaprint.al

    '