Thenie 1

’’
"Çdo libër që merrni, ka mësimin ose mësimet e veta, dhe shpesh librat e këqij kanë më shumë për të dhënë".
Stephen King