Klasa:

> Klasa 1
> Klasa 2
> Klasa 3
> Klasa 4
> Klasa 5
> Klasa 6
> Klasa 7
> Klasa 8
> Klasa 9
> Klasa 10
> Klasa 11
> Klasa 12
> MATURA SHTETËRORE
> Fletore Pune +

Lloji:

> Libër Mësuesi
> Plan Mësimor

Fizika 10 | PM

Gjuha Shqipe 10 | PM

Kimia 10 | PM

Matematika 10 | PM

Gjuha Shqipe 11 | PM për arsimin profesional

Etika e te ushqyerit 11|PM

Trashegimi kulturore evropiane 11|PM

Biologjia 11 | LM

Filozofia 11 | LM

Gjuhe Shqipe 11 | LM

Kimia 11 | LM

Fizika 11 | LM

Matematika 11 | LM

Filozofia XI PM - 1 ore ne jave

Gjuhe shqipe 11 PM

Matematike 11 PM