Lider në botime dhe imazh

Klasa:

Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8
Klasa 9
Klasa 10
Klasa 11
Klasa 12
MATURA SHTETËRORE

Lloji:

Libër Mësuesi
Plan Mësimor

Gjuha Shqipe 10 | PM

Kimia 10 | PM

Matematika 10 | PM

Etika e te ushqyerit 11|PM

Trashegimi kulturore evropiane 11|PM

Biologjia 11 | LM

Filozofia 11 | LM

Gjuhe Shqipe 11 | LM

Kimia 11 | LM

Fizika 11 | LM

Matematika 11 | LM

Filozofia XI PM - 1 ore ne jave

Gjuhe shqipe 11 PM

Matematike 11 PM

Filozofia 11 PM

Biologjia 11 PM