Lider në botime dhe imazh

Klasa:

Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8
Klasa 9
Klasa 10
Klasa 11
Klasa 12
MATURA SHTETËRORE

Lloji:

Libër Mësuesi
Plan Mësimor

Matematika 8 | LM

TIK 8 | LM

Kimia 8 | PM

Matematika 8 | PM

TIK 8 | PM

LM-Art pamor 9

LM-Matematika 9

LM-TIK 9

Matematika 9-PM

TIK 9-PM

Art pamor 9-PM

Biologjia 9-LM

Biologjia 9-PM

Kimia 9-LM

Kimia 9-PM

Biologjia 10 | LM