Klasa:

> Klasa 1
> Klasa 2
> Klasa 3
> Klasa 4
> Klasa 5
> Klasa 6
> Klasa 7
> Klasa 8
> Klasa 9
> Klasa 10
> Klasa 11
> Klasa 12
> MATURA SHTETËRORE
> Fletore Pune +

Lloji:

> Libër Mësuesi
> Plan Mësimor

LM-TIK 9

Matematika 9-PM

TIK 9-PM

Art pamor 9-PM

Biologjia 9-LM

Biologjia 9-PM

Kimia 9-LM

Kimia 9-PM

Gjuha shqipe 10 | PM për arsimin profesional

Biologjia 10 | LM

Fizika 10 | LM

Gjuha Shqipe 10 | LM

Kimia 10 | LM

Guida turistike 10|PM

Matematika 10 | LM

Biologjia 10 | PM