Lider në botime dhe imazh

Klasa:

Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8
Klasa 9
Klasa 10
Klasa 11
Klasa 12
MATURA SHTETËRORE

Lloji:

Libër Mësuesi
Plan Mësimor

LM-TIK 9

Matematika 9-PM

TIK 9-PM

Art pamor 9-PM

Biologjia 9-LM

Biologjia 9-PM

Kimia 9-LM

Kimia 9-PM

Biologjia 10 | LM

Fizika 10 | LM

Gjuha Shqipe 10 | LM

Kimia 10 | LM

Guida turistike 10|PM

Matematika 10 | LM

Biologjia 10 | PM

Fizika 10 | PM