Klasa:

> Klasa 1
> Klasa 2
> Klasa 3
> Klasa 4
> Klasa 5
> Klasa 6
> Klasa 7
> Klasa 8
> Klasa 9
> Klasa 10
> Klasa 11
> Klasa 12
> MATURA SHTETËRORE
> Fletore Pune +

Lloji:

> Libër Mësuesi
> Plan Mësimor

Edukim muzikor 3 | PM

Muzika 1-2-3-4-5 | LM

Qytetari 5 Libër mësuesi

Matematika 5 Libër mësuesi

Dituri natyre 5 Libër mësuesi

Dituri natyre 5 | PM

Matematika 5 | PM

Qytetari 5 | PM

Muzika 1-2-3-4-5 | LM

Matematika 6 / LM

Matematika 6 / PM

TIK 6 | LM

Muzika 6 | LM

Muzika 6 / PM Planifikimi i tremujorit të dytë

Muzika 6 / PM Planifikimi i tremujorit të tretë

Muzika 6 / PM Planifikimi i tremujorit të parë