Biologji 7 | LM Libër me ditare për mësuesit

Kimia 11 PM

Fizike 11 PM

Biologjia 11 PM

Filozofia 11 PM

Matematike 11 PM

Gjuhe shqipe 11 PM

Kimia 8 | Fletore pune +

FILOZOFIA 11

Gjuha shqipe 11

Filozofia XI PM - 1 ore ne jave

Matematika 11 | LM

Fizika 11 | LM

Kimia 11 | LM

Gjuhe Shqipe 11 | LM

TIK 6 | PM