Matematika 12-PM

Psikologjia me zgjedhje 12-PM

Kimia me zgjedhje 12-PM

Ekonomia 12-PM

Biologjia me zgjedhje 12-PM

Art pamor 9-PM

TIK 9-PM

Matematika 9-PM

LM-TIK 9

LM-Matematika 9

LM-Art pamor 9

Psikologjia 12 me zgjedhje-LM

Matematika 12-LM

Kimia me zgjedhje 12-LM

Ekonomia 12-LM

Biologji me zgjedhje 12-LM