Pse duhet t’u lexosh me zë fëmijëve?

Pse duhet t’u lexosh me zë fëmijëve?

Shpesh prindërit mund ta gjejnë veten në dilemë, nëse ka vërtetë vlerë t’ju lexojnë fëmijëve në moshë të vogël? A i ndihmon kjo gjë në formimin e tyre? Po në lidhjen që ata do të kenë më pas librin?

Kërkimet tregojnë se te fëmijët nën moshën trevjeçare, ndodh një zhvillim i shpejtë i trurit. Veprimet e përditshme të prindërve të tilla, si të lexuarit, të kënduarit dhe shfaqja e dashurisë, mund të luajnë një rol vendimtar për rritjen e shëndetshme të një fëmije. Megjithatë, studimet tregojnë se një pjesë e mirë e prindërve, nuk ju lexojnë çdo ditë fëmijëve të tyre.

Ndërkohë që në raportin e “Becoming a Nation of Readers”, thuhet, “E vetmja veprimtari më e rëndësishme për të ndërtuar njohurinë e nevojshme për të pasur më pas sukses në të lexuar, është t’u lexosh fëmijëve me zë. Kjo vlen veçanërisht gjatë moshës parashkollore”.

Prindërit që u lexojnë me zë fëmijëve do të zhvillojnë tek ata, dëshirën jetëgjatë për të qenë lexues. Do t’u japin një dhuratë të vlefshme – njohuri për njerëz, vende e sende. Leximi mund të jetë i dobishëm për të hedhur themelet e formimit te fëmijët e tyre, për të krijuar një lidhje të ngushtë të karakterizuar nga besimi, respekti i ndërsjellë dhe mirëkuptimi.

Leximi duhet të jetë me një ton joserioz, duke e mbajtur atmosferën çlodhëse, të thjeshtë dhe të kënaqshme. Leximi me zë përfshin shumë më tepër sesa thjesht të kthesh në tinguj atë që është e shkruar. Ngrohtësia e zërit mund të ngulitë ndjenjën e sigurisë te çdo fëmijë.

Dobitë janë më të mëdha kur fëmija është një pjesëmarrës aktiv. Librat duhet përzgjedhur me kujdes, në mënyrë që të mbartin mesazhe edukative.

Prindërit që u lexojnë me zë fëmijëve ngulitin tek ata zakone të mira leximi, të cilat do t’u sjellin fryte domethënëse gjatë jetës.