Klasa:

> Klasa 1
> Klasa 2
> Klasa 3
> Klasa 4
> Klasa 5
> Klasa 6
> Klasa 7
> Klasa 8
> Klasa 9
> Klasa 10
> Klasa 11
> Klasa 12
> MATURA SHTETËRORE
> Fletore Pune +

Lenda:

>Biologji
>Edukim për shoqërinë
>Gjuhë Shqipe
>Matematikë
>Dituri Natyre
>Aftësim Teknologjik
>Edukim Muzikor
>Histori
>Gjuhë Angleze
>Gjuhë Frënge
>Fizikë
>Qytetari
>Aftësim për Jetën
>Kimi
>Histori arti
>Letërsi
>Guida turistike
>Trashëgimia jonë kulturore
>Sociologji
>Psikologji
>Etika e të ushqyerit
>Trashëgimia kulturore evropiane
>Abetare
>Ekonomi
>Informatikë
>Shkenca
>TIK
>Filozofi
>Art pamor

Matematika 1

Ushtrime Biologjia 12 / ZD

Shkruajme me shkronja dore

Të mësojmë gjuhën shqipe 9

Fletore e modeluar Matematike 1

Fletore e modeluar abetare

Të Mësojmë Gjuhën Shqipe 8

Të Mësojmë Gjuhën Shqipë 7

Të Mësojmë Gjuhën Shqipe 6

Abetare

Trashegimia kulturore evropiane 11

Etika e te ushqyerit 11 | ZL

Trashëgimia jonë kulturore 10

Guida turistike 10

Teste te zgjidhura - Kimi 9

Ushtrime te zgjidhura - Matematike 6-9