x

Edukim per shoqerine 1


Kategoria: Libra Shkollor

Lloji: Libër

Lenda: Edukim për shoqërinë

Klasa: Klasa 1

ISBN: 978-9928-08-194-0

Cmimi: 248

Numri i faqeve: 80

Pershkrimi:

 

Teksti mësimor Edukim për shoqërinë 1 është hartuar nga autoret Brunilda Çerraga dhe Silvana Loka, autore me eksperiencë hartuese të të gjithë linjës së teksteve të edukimit shoqëror në ciklin fillor.

Teksti është hartuar bazuar në kurrikulën e miratuar nga MAS, 2015.

 

Shoqërohet me libër mësuesi.