3. Te shpenzosh para

3. Te shpenzosh para

Kategoria: Libra për fëmijë

Lloji: Edukim financiar

ISBN: 978-9928-08-021-9

Cmimi: 400

Numri i faqeve: 24

Pershkrimi:

Librat në këtë seri iu prezantojnë fëmijëve konceptin e parasë,shkëmbimit dhe diversitetit global. Me fjali të thjeshtadheilustrim fotografik, i jepet përgjigje pyetjes se ç'ështëparaja, çfarë formash ka dhe përse përdoret; tregohenmënyrat se si fitohen paratë. Jepet koncepti i fitimit të parasënëpërmjet ofrimit të shërbimeve dhe punës; tregohen seku dhe për çfarë shpenzohen paratë; tregohet pse njerëzitkursejnë, përse shërbejnë kursimet dhe ku i vendosin ato.Në fund të çdo libri ka një përmbledhje të koncepteve tëdhëna dhe një udhëzues për t'u përdorur nga prindërit dhemësuesit.