Ushtrime Biologjia 12 / ZD

Ushtrime Biologjia 12 / ZD


Kategoria: Libra Shkollor

Lloji: Libër

Lenda: Biologji

Klasa: Fletore Pune +

ISBN: 978-9928-08-068-4

Cmimi: 350

Numri i faqeve: 61

Pershkrimi:

Teksti "Ushtrime Biologjia 12" me autor Prof. Dr. Ethem Ruka, është hartuar në përputhje me objektivat e programit mësimor dhe ju vjen në ndihmë të gjithë nxënësve maturantë që kanë zgjedhur lëndën e biologjisë. Të gjitha njohuritë janë shtjelluar nëpërmjet ushtrimeve në 10 kapituj. Për çdo temë mësimore autori ka dhënë një sinops të shkurtër të njohurive teorike.

Teksti përmban edhe model testi të maturës shtetërore e cila i ndihmon nxënësit të provojnë veten në fazën parapërgatitore të provimeve të maturës.