TIK 7


Kategoria: Libra Shkollor

Lloji: Libër

Lenda: TIK

Klasa: Klasa 7

ISBN: 978-9928-08-226-8

Cmimi: 240

Pershkrimi:

Teksti mësimor TIK 7 është hartuar nga autore me eksperiencë në fushën e teksteve mësimore, Lediana Bardhi dhe Anduela Lila. Teksti është hartuar bazuar në kurrikulën e miratuar nga MAS, 2015. Teksti shoqërohet me libër mësuesi dhe CD.