Matematika 8
Fletore Pune Matematika 8

Fletore Pune Matematika 8

Matematika 8


Kategoria: Libra Shkollor

Lloji: Libër

Lenda: Matematikë

Klasa: Klasa 8

ISBN: 978-9928-08-295-4

Cmimi: 550

Pershkrimi:

Teksti është në katalogun e teksteve shkollore të miratuar nga MAS, në përputhje me kurrikulën dhe i përshtatur për programin mësimor të klasës së tetë. Botimi është përkthim nga origjinali në gjuhën angleze, i shtëpisë botuese Pearson. Teksti shoqërohet me libër mësuesi.