Matematika 6

Fletore Pune Matematika 6

Matematika 6


Kategoria: Libra Shkollor

Lloji: Libër

Lenda: Matematikë

Klasa: Klasa 6

ISBN: 978-9928-08-196-4

Cmimi: 564

Numri i faqeve: 208

Pershkrimi:

 

Teksti mësimor Matematikë 6 është botim i përkthyer nga Oxford University Press, i mbështetur në kurrikulën e miratuar nga MAS, 2015.

Teksti ka të integruar edhe fletoren e punës.