Matematika 12 me zgjedhje

Matematika 12 Fletore pune

Matematika 12 me zgjedhje


Kategoria: Libra Shkollor

Lloji: Libër

Lenda: Matematikë

Klasa: Klasa 12

ISBN: 978-9928-08-345-6

Cmimi: 884

Numri i faqeve: 207

Pershkrimi:

Matematika me zgjedhje 12

Për klasën e dymbëdhjetë, gjimnaz

 

 

Në këtë libër do të gjeni:

  • Arritjet në fillim të çdo kapitulli.
  • Mundësi për kontroll të njohurive të mëparshme që ju ndihmon të kuptoni nëse jeni gati të filloni me mësimin e kapitullit të ri.
  • Shembuj matematikorë nga jeta reale në krye të çdo kapitulli, të cilët shtjellohen më tej në kapitull.
  • Shembuj të punuar hap pas hapi.
  • Modele ushtrimesh që mund të bien në provim.
  • Udhëzime që ju ndihmojnë të kuptoni disa terma të panjohur dhe të gjeni zgjidhje.
  • Ushtrime më të vështira sfiduese.
  • Rubrika që ju udhëzojnë të përdorni teknologjinë për përvetësimin e njohurive matematikore.