Matematika 1

Fletore Pune Matematika 1

Matematika 1


Kategoria: Libra Shkollor

Lloji: Libër

Lenda: Matematikë

Klasa: Klasa 1

ISBN: 978-9928-08-195-7

Cmimi: 573

Numri i faqeve: 200

Pershkrimi:

 

Teksti mësimor Matematikë 1 është botim i përkthyer nga Oxford University Press, i mbështetur në kurrikulën e miratuar nga MAS, 2015.

Teksti ka të integruar edhe fletoren e punës si dhe portofolin e nxënësit në fund të librit, i cili është për përdorim personal nga çdo nxënës. Fletët shkëputen nga libri.

Teksti shoqërohet me libër mësuesi.