Kimia 11 | LM

Kategoria: Libra Shkollor

Lloji: Libër Mësuesi

Lenda: Kimi

Klasa: Klasa 11

ISBN: 978-9928-08-311-1

Cmimi: 300

Numri i faqeve: 106

Pershkrimi:

Autore: Irena Kotobelli, Eglantina Metaj, Aishe Karaj

Libri u vjen në ndihmë mësuesve për të realizuar sa më mirë punën e tyre. Ky është një përmbledhje e teknikave dhe metodave të mësimdhënies me në qendër nxënësin për të realizuar mësimin me bazë kompetencash. Libri përmban planin mësimor vjetor, planet te të tre tremujorët, planifikime të temave mësimore, punë praktike.