Fletore Pune | Matematike 1+


Kategoria: Libra Shkollor

Lloji: Libër

Lenda: Matematikë

Klasa: Fletore Pune +

ISBN: 978-9928-08-214-5

Cmimi: 400

Pershkrimi:

 

Mbështetur në programin mësimor të lëndës së matematikës për klasën e parë është krijuar "Fletore pune matematika 1" për t'i ardhur në ndihmë nxënësve të klasës së parë me ushtrime, lojëra matematikore dhe teste.