Fletore Pune | Matematika 6 +


Kategoria: Libra Shkollor

Lloji: Libër

Lenda: Matematikë

Klasa: Fletore Pune +

ISBN: 978-9928-08-206-0

Cmimi: 350

Numri i faqeve: 88

Pershkrimi:

 

Tekst i hartuar në mbështetje të kurrikulës së re të miratuar nga MAS dhe i orientuar nga metoda e librave me përkthim me të cilët po punojnë nxënësit e klasës së gjashtë të arsimit 9-vjeçar.

Libri përmban ushtrime, problema, teste kontrolli, zgjidhje.