Fizika 11 | LM

Kategoria: Libra Shkollor

Lloji: Libër Mësuesi

Lenda: Fizikë

Klasa: Klasa 11

ISBN: 978-9928-08-305-0

Cmimi: 300

Numri i faqeve: 172

Pershkrimi:

Autore: Aida Rëmbeci

Libri u vjen në ndihmë mësuesve për të realizuar sa më mirë punën e tyre. Ky është një përmbledhje e teknikave dhe metodave të mësimdhënies me në qendër nxënësin për të realizuar mësimin me bazë kompetencash. Libri përmban planin mësimor vjetor, planet te të tre tremujorët, planifikime të temave mësimore, punë praktike.