Ekonomia e parasë, veprimtarisë bankare dhe tregjeve financiare

Ekonomia e parasë, veprimtarisë bankare dhe tregjeve financiare

Kategoria: Libra universitar

ISBN: 9789928081360

Cmimi: 2125

Numri i faqeve: 626

Pershkrimi:

The Economics of Money, Banking and Financial Markets- Frederic Mishkin

Botues: Pearson Education (USA)