Biologjia 11


Kategoria: Libra Shkollor

Lloji: Libër

Lenda: Biologji

Klasa: Klasa 11

ISBN: 978-9928-08-244-2

Cmimi: 449

Pershkrimi:

Në librin e Biologjisë do të studioni një shumëllojshmëri gjallesash proceset jetësore që ato kryejnë ndikimin që këto procese jetësore mund të kenë mbi shëndetin tonë dhe përgjegjësitë që ne kemi në drejtim të organizmave të tjera.

Ky libër është programuar që t'ju ndihmojë të gjeni informacionin shpejt dhe me lehtësi. Çdo mësim jepet në dy faqe. Secili mësim trajton një temë që është pjesëe programit të biologjisë dhe temat janë gropuar në kapituj. Gjithashtu, në fund të librit jepen informacione që do t'ju ndihmojnë të përgatitni vlerësimet praktike.

Libri është i pajisur me fletore pune.

Fletorja e punës ju ndihmon të planifikoni një eksperiment, të shqyrtoni të dhënat dhe t'i paraqitni grafikisht ato.

Fletorja e punës përmban edhe modele testesh.