Biologji 9

Biologjia 9 Fletore Pune

Biologji 9


Kategoria: Libra Shkollor

Lloji: Libër

Lenda: Biologji

Klasa: Klasa 9

ISBN: 978-9928-08-328-9

Cmimi: 376

Numri i faqeve: 98

Pershkrimi:

Biologjia 9 është një libër interaktiv.

Çdo faqe fillon me rezultatet e të nxënit. Ato përputhen me programin e lëndës së Biologjisë.
Fjalët e reja janë me shkronjë të theksuar. Kuptimi i tyre sqarohet në tekst.
Në fund të çdo faqeje jepen disa pyetje që ju shërbejnë për të kontrolluar nëse e keni kuptuar mësimin.
Gjithashtu aty përmblidhen konceptet kyçe që duhet t’i mbani mend.
Në çdo kapitull keni edhe disa faqe që ju ndihmojnë të mendoni si shkencëtar, të përgatiteni për nivelin pasardhës dhe të testoni njohuritë tuaja.