Lider në botime dhe imazh

Klasa:

Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8
Klasa 9
Klasa 10
Klasa 11
Klasa 12
MATURA SHTETËRORE

Lloji:

Libër Mësuesi
Plan Mësimor

Fizike 11 PM

Kimia 11 PM

Trashegimia jone kulturore 11|PM

Trashegimia kulturore 12|PM

Biologji me zgjedhje 12-LM

Ekonomia 12-LM

Kimia me zgjedhje 12-LM

Matematika 12-LM

Psikologjia 12 me zgjedhje-LM

Biologjia me zgjedhje 12-PM

Ekonomia 12-PM

Kimia me zgjedhje 12-PM

Psikologjia me zgjedhje 12-PM

Matematika 12-PM

Matematika 12 me zgjedhje-PM

Fizika 12-LM