Lider në botime dhe imazh

Klasa:

Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8
Klasa 9
Klasa 10
Klasa 11
Klasa 12
MATURA SHTETËRORE

Lloji:

Libër Mësuesi
Plan Mësimor

Fizika 11 | LM

Matematika 11 | LM

Filozofia XI PM - 1 ore ne jave

Gjuhe shqipe 11 PM

Matematike 11 PM

Filozofia 11 PM

Biologjia 11 PM

Fizike 11 PM

Kimia 11 PM

Trashegimia jone kulturore 11|PM

Trashegimia kulturore 12|PM

Biologji me zgjedhje 12-LM

Ekonomia 12-LM

Kimia me zgjedhje 12-LM

Matematika 12-LM

Psikologjia 12 me zgjedhje-LM