Klasa:

> Klasa 1
> Klasa 2
> Klasa 3
> Klasa 4
> Klasa 5
> Klasa 6
> Klasa 7
> Klasa 8
> Klasa 9
> Klasa 10
> Klasa 11
> Klasa 12
> MATURA SHTETËRORE
> Fletore Pune +

Lloji:

> Libër Mësuesi
> Plan Mësimor

Filozofia 11 PM

Biologjia 11 PM

Fizike 11 PM

Kimia 11 PM

Trashegimia jone kulturore 11|PM

Matematika 12 me zgjedhje | Planifikim orësh

Trashegimia kulturore 12|PM

Biologji me zgjedhje 12-LM

Ekonomia 12-LM

Kimia me zgjedhje 12-LM

Matematika 12-LM

Psikologjia 12 me zgjedhje-LM

Biologjia me zgjedhje 12-PM

Ekonomia 12-PM

Kimia me zgjedhje 12-PM

Psikologjia me zgjedhje 12-PM