Lider në botime dhe imazh

Lëndina e arushëve

Nikolasi i vogël në pushimet verore

Nikolasi i vogël – Zbavitjet në pushimin e madh

Nikolasi i vogël

TAK TAK 1

Zbavitu me matematikë

Zbavitu me lojëra logjike

Zbavitu me tabelat e shumëzimit

Zbavitu me ngjyrat

Zbavitu me numërimin

Zbavitu me format dhe përmasat

Zbavitu me numrat

4.Investimet - Aksionet, bonot dhe investime te tjera

Bumet, reniet, krizat - Cikli ekonomik

Paratë kanë rëndësi - Hyrje në Ekonomiks

Biznesi pa kufij - Globalizimi