Lider në botime dhe imazh

"Shtyp me cilësi dhe kapacitet të lartë prodhimi"

Anila Bisha I drejtore

botime@mediaprint.al

00355 69 40 44 443

Rr. "Brigada VIII", 
Nd.12, H.15, Ap.5

Njësia Administrative nr. 5, 1019
Kutia postare 7467
Tiranë

Zamir Vela I administrator

zamirvela@mediaprint.al

00355 69 20 79 021

Rr. "Sabaudin Gabrani" (ish-Misto Mame)

Sektori i shpërndarjes

Jovan Themeli I shef sektori

distributor@mediaprint.al

00355 69 40 44 441

Klodjan Lata | Menaxher i Librit Shkollor 
00355 675005001

Roland Boja  | Menaxher i Librit Shkollor 
00355689034456 

 

Mësues/informacion

Anila Bisha I përgjegjës

botime@mediaprint.al

00355 69  40 44 443

Shtypshkronja/marketing

Mirgen Lata I përgjegjës

print@mediaprint.al

00355 69 40 50 380

 

Sektori i finances

Erild Kalemaj I shef sektori

finance@mediaprint.al

00355 69 40 15 925