Psikologji me zgjedhje 12


Kategoria: Libra Shkollor

Lloji: Libër

Lenda: Psikologji

Klasa: Klasa 12

ISBN: 978-9928-08-346-3

Cmimi: 412

Numri i faqeve: 209

Pershkrimi:

Psikologjia me zgjedhje 12

Për klasën e dymbëdhjetë, gjimnaz

Teksti i psikologjisë përbën një mjet studimi për të hyrë në botën shumë komplekse të psikologjisë. Ju do të zbuloni njëherësh se po hyni në një botë shumë interesante.

Gjatë studimit tuaj dhe me ndihmën e mësuesit ju do të njiheni me zbulimet psikologjike, do të keni mundësinë të analizoni nga afër zbatime të zbulimeve psikologjike si dhe të ushtroni mendimin tuaj kritik në debate të mëdha aktuale në të cilat janë përfshirë psikologët e gjithë botës.

Veç kësaj çdo mësim është i pajisur me një aparat me pyetje, ushtrime, teste e detyra.