Përdorimi i parasë

Përdorimi i parasë

Kategoria: Libra për fëmijë

Lloji: Edukim financiar

ISBN: 978-9928-08-006-6

Cmimi: 700

Numri i faqeve: 48

Pershkrimi:

Në libër shpjegohet koncepti i ekonomiksit, i burimeve tëpamjaftueshme, përballë nevojave në rritje. Nëpërmjetshembujve tregohet lidhja ndërmjet zhvillimit ekonomikdhe tregtisë. Gjithashtu lexuesi njihet edhe me organizmatmë të fuqishme botërore të tregtisë dhe funksionet etyre. Shpjegimi i globalizimit si fenomen bëhet nëpërmjetshembujve që tregojnë se si ka influencuar ai në zhvillimine vendeve të caktuara.