Paraja dhe tregtia

Paraja dhe tregtia

Kategoria: Libra për fëmijë

Lloji: Edukim financiar

ISBN: 978-9928-08-005-9

Cmimi: 700

Numri i faqeve: 48

Pershkrimi:

Libri shpjegon lidhjen e parasë me institucionet dhe memënyrat se si ajo përdoret. Nëpërmjet tregimit jepen këshillapër kursimet dhe mënyrën se si mund të përdoren paratë.Nëpërmjet shembujve jepet informacion për investimet,buxhetin, bankingun online, llogaritë e ndryshme, kartatdhe këshilla se si mund të ruhemi nga vjedhja e identitetitdhe rreziqet e përdorimit të tyre.