Kimia 11


Kategoria: Libra Shkollor

Lloji: Libër

Lenda: Kimi

Klasa: Klasa 11

ISBN: 978-9928-08-241-1

Cmimi: 459

Numri i faqeve: 180

Pershkrimi:

Ky libër është më përputhje me programin e miratuar nga MASR.

Libri "Kimia 11" përmban:

  • përmbledhje të qarta të njohurive në fund të çdo kapitulli.
  • aktivitete që ndihmojnë nxënësit të zhvillojnë aftësitë vëzhguese dhe praktike.
  • këshilla për studim.
  • përkufizime kyç në të gjithë kapitujt dhe fjalor në fund të librit.

Libri është i pajisur me Fletore Pune