Fizika me zgjedhje 12

Fizika me zgjedhje 12 Fletore pune

Fizika me zgjedhje 12


Kategoria: Libra Shkollor

Lloji: Libër

Lenda: Fizikë

Klasa: Klasa 12

ISBN: 978-9928-08-339-5

Cmimi: 1105

Numri i faqeve: 379

Pershkrimi:

Synimi kryesor i këtij teksti është te shpjegoje konceptet e fizikës, si edhe t’ju ofrojë pyetje e problema që do t’ju ndihmojnë të testoni njohuritë e marra dhe të përgatiteni për provime.

 

Disa prej koncepteve qe do t’i gjeni në këtë tekst janë:

  • Modelet e sistemeve fizike
  • Testimi i parashikimeve të bëra mbi bazën e këtyre
  • modeleve
  • Matematika si gjuhë dhe mjet për zgjidhjen e problemave
  • Lënda, energjia dhe valët
  • Forcat dhe fushat