Biologjia për maturën shtetërore


Kategoria: Libra Shkollor

Lloji: Libër

Lenda: Biologji

Klasa: MATURA SHTETËRORE

ISBN: 978-9928-08-385-2

Cmimi: 800

Numri i faqeve: 216

Pershkrimi:

Biologjia për maturën shtetërore është krijuar për t'ju ardhur në ndihmë, në përgatitjen për provimin më të rëndësishëm të gjimnazit. Informacioni bazë i teorisë do t'u ndihmojë të sistemoni në mënyrë të përmbledhur dijet tuaja, ndërsa ushtrimet t'i praktikoni ato. Modelet e testeve të maturës do t'u parapërgatitin dhe aftësojnë për të qenë të sigurt në provim. Libri është i ndarë në 19 kapituj dhe është mbështetur në programin mësimor të miratuar nga MASR, pavarësisht se cilin botim keni në përdorim. Në fund të librit janë përgjigjet e ushtrimeve. Në ­llim provoni t’i zgjidhni vetë, kështu do të kuptoni arritjet tuaja.