4. Limona dhe limonadë (një libër për ofertën dhe kërkesën)

4. Limona dhe limonadë (një libër për ofertën dhe kërkesën)

Kategoria: Libra për fëmijë

Lloji: Edukim financiar

ISBN: 978-9928-08-014-1

Cmimi: 700

Numri i faqeve: 24

Pershkrimi:

Kur një vajzë e vogël kërkon të fitojë para, ajo ngre një tezgëdhe fillon të shesë limonadë. Personazhi ynë quhet Arba. Nëfillim çdo gjë shkon mirë dhe ajo fiton para. Por, kur fëmijëtnë rrugën përballë fillojnë të bëjnë të njëjtën gjë, gjëratndryshojnë. Edhe Arba fillon të mendojë ndryshe. Me anëtë shembujve, fëmijët njihen me kuptimin e fjalëve: kapital,fitim, konkurrencë, çmim, partneritet, etj.