Klasa:

> Klasa 1
> Klasa 2
> Klasa 3
> Klasa 4
> Klasa 5
> Klasa 6
> Klasa 7
> Klasa 8
> Klasa 9
> Klasa 10
> Klasa 11
> Klasa 12
> MATURA SHTETËRORE
> Fletore Pune +

Lloji:

> Libër Mësuesi
> Plan Mësimor

Matematika 1 / LM

Edukim per shoqerine 1 / LM

Matematika 1 / PM Planifikimi i tremujorit të parë

Matematika 1 / PM Planifikimi i tremujorit të dytë

Matematika 1 / PM Planifikimi i tremujorit të tretë

Matematika 1 / PM Planifikimi vjetor i lendes

Edukim per shoqerine 1 / PM

Abetare | LM

Abetare | PM

Edukim Muzikor 1| PM

Matematika 1 Ditare

Dituri Natyre 2 | LM

Edukim per shoqerine 2 | LM

Edukim për shoqërinë 2 | PM

Dituri Natyre 2 | PM

Edukim Muzikor 2 | PM