w | www.mediaprint.al       e |botime@mediaprint.al

 

Kontaktoni me:

 

 

Drejtoria e Botimeve

 

Anila Bisha | drejtore

botime@mediaprint.al

00355 69 40 44 443

                         042251614

                         adresa: Rruga "Sulejman Delvina", Banesa nr.10, Kati II

 

 

Shtypshkronja

 

Zamir Vela | administrator

print@mediaprint.al

00355 69 20 79 021

 

 

Sektori i shpërndarjes

 

Jovan Themeli | shef sektori

distributor@mediaprint.al

00355 69 40 44 441

 

 

Shitjet

 

Juliana Perona | përgjegjës për shitjet

sales@mediaprint.al

00355 69 40 50 380

 

 

Sektori i financës

 

Erild Kalemaj | shef sektori

finance@mediaprint.al

00355 69 40 15 925

                    44500605