Tekst Shkollor / Liber / Matematike

Matematika 8

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 8   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-295-4
Çmimi: 500 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Teksti është në katalogun e teksteve shkollore të miratuar nga MAS, në përputhje me kurrikulën dhe i përshtatur për programin mësimor të klasës së tetë. Botimi është përkthim nga origjinali në gjuhën angleze, i shtëpisë botuese Pearson. Teksti shoqërohet me libër mësuesi.

Matematika 11

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-253-4
Çmimi: 421 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Matematika 10

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 7   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-252-7
Çmimi: 413 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Matematika 6

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 6   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-196-4
Çmimi: 492 lekë
Numri i faqeve: 208
Përshkrimi

 

Teksti mësimor Matematikë 6 është botim i përkthyer i përkthyer nga Oxford University Press, i mbështetur në kurrikulën e miratuar nga MAS, 2015.

Teksti ka të integruar edhe fletoren e punës.

 

 

Matematika 1

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 1   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-195-7
Çmimi: 500 lekë
Numri i faqeve: 200
Përshkrimi

 

Teksti mësimor Matematikë 1 është botim i përkthyer nga Oxford University Press, i mbështetur në kurrikulën e miratuar nga MAS, 2015.

Teksti ka të integruar edhe fletoren e punës si dhe portofolin e nxënësit në fund të librit, i cili është për përdorim personal nga çdo nxënës. Fletët shkëputen nga libri.

Teksti shoqërohet me libër mësuesi.