Tekst Shkollor / Liber Mesuesi /

Kimia 10 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Kimi
Klasa: 10   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-265-7
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 134
Përshkrimi

LIbër mësuesi, Kimia 10.

Gjuha Shqipe 10 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 10   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-264-0
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 223
Përshkrimi

Libër Mësuesi, Gjuha Shqipe klasa 10.

Fizika 10 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Fizikë
Klasa: 10   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-261-9
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 156
Përshkrimi

Libër mësuesi fizika klasa 10.

Biologjia 10 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Biologji
Klasa: 10   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-260-2
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 182
Përshkrimi

Biologjia 10 ,Libër mësuesi.

Edukim për shoqërinë 2 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 2   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-233-6
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 80
Përshkrimi

Libër Mësuesi