Tekst Shkollor / Liber Mesuesi /

Matematika 11 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-309-8
Çmimi: 300 lekë
Numri i faqeve: 156
Përshkrimi

Autore: Afërdita Hysa

Libri u vjen në ndihmë mësuesve për të realizuar sa më mirë punën e tyre. Ky është një përmbledhje e teknikave dhe metodave të mësimdhënies me në qendër nxënësin për të realizuar mësimin me bazë kompetencash. Libri përmban planin mësimor vjetor, planet te të tre tremujorët, planifikime të temave mësimore, punë praktike.

 

 

Fizika 11 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Fizikë
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-305-0
Çmimi: 300 lekë
Numri i faqeve: 172
Përshkrimi

Autore: Aida Rëmbeci

Libri u vjen në ndihmë mësuesve për të realizuar sa më mirë punën e tyre. Ky është një përmbledhje e teknikave dhe metodave të mësimdhënies me në qendër nxënësin për të realizuar mësimin me bazë kompetencash. Libri përmban planin mësimor vjetor, planet te të tre tremujorët, planifikime të temave mësimore, punë praktike.

 

 

Kimia 11 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Kimi
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-311-1
Çmimi: 300 lekë
Numri i faqeve: 106
Përshkrimi

Autore: Irena Kotobelli, Eglantina Metaj, Aishe Karaj

Libri u vjen në ndihmë mësuesve për të realizuar sa më mirë punën e tyre. Ky është një përmbledhje e teknikave dhe metodave të mësimdhënies me në qendër nxënësin për të realizuar mësimin me bazë kompetencash. Libri përmban planin mësimor vjetor, planet te të tre tremujorët, planifikime të temave mësimore, punë praktike.

 

 

Gjuhë Shqipe 11 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-310-4
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 128
Përshkrimi

Filozofia 11 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Filozofi
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928- 08-306- 7
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 14
Përshkrimi