Tekst Shkollor / Liber Mesuesi / 11 / Fizike

Fizika 11 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Fizikë
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-305-0
Çmimi: 300 lekë
Numri i faqeve: 172
Përshkrimi

Autore: Aida Rëmbeci

Libri u vjen në ndihmë mësuesve për të realizuar sa më mirë punën e tyre. Ky është një përmbledhje e teknikave dhe metodave të mësimdhënies me në qendër nxënësin për të realizuar mësimin me bazë kompetencash. Libri përmban planin mësimor vjetor, planet te të tre tremujorët, planifikime të temave mësimore, punë praktike.