Tekst Shkollor / Liber Mesuesi / 11 /

Gjuhe shqipe dhe letersi 11 / LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-35-0
Çmimi: 400 lekë
Numri i faqeve: 213
Përshkrimi

Fizika 11 bazë dhe ZD /LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Fizikë
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-069-1
Çmimi: 250 lekë lekë
Numri i faqeve: 76
Përshkrimi

 

Libri i mësuesit Fizika 11, bazë dhe me zgjedhje të detyruar ndihmon mësuesin gjatë procesit të mësimdhënies. Libri përmban planin mësimor me objektivat për cdo temë mësimore si dhe disa tema model për të realizuar orën mësimore. Në libër jepen edhe disa tema punë të drejtuara me ushtrime të zgjidhura që mund të zhvillohen gjatë orëve të ushtrimeve, ushtrime për kapitullin apo problema të zgjidhura, disa modele vlerësimi, modele projektesh, teste për vetëkontroll, veprimtari praktike, strategji të zgjidhjes së problemave, hartë konceptesh etj.

 

 

Kimia 11 /ZD/ LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Kimi
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-071-4
Çmimi: 260 lekë lekë
Numri i faqeve: 104
Përshkrimi

 

Libri i mësuesit Kimia 11, me zgjedhje të detyruar ndihmon mësuesin gjatë procesit të mësimdhënies. Libri përmban planin mësimor me objektivat për cdo temë mësimore si dhe disa tema model për të realizuar orën mësimore. Në libër jepen edhe ushtrime të zgjidhura që mund të zhvillohen gjatë orëve të ushtrimeve, ushtrime për kapitullin apo problema të zgjidhura. Po kështu ka disa punë laboratori dhe veprimtari praktike si dhe disa modele për të realizuar orët e lira.

 

 

Kimia 11/LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Kimi
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-070-7
Çmimi: 300 lekë lekë
Numri i faqeve: 106
Përshkrimi

 

Libri i mësuesit Kimia 11 ndihmon mësuesin gjatë procesit të mësimdhënies. Libri përmban planin mësimor me objektivat për cdo temë mësimore si dhe disa tema model për të realizuar orën mësimore. Në libër jepen edhe ushtrime të zgjidhura që mund të zhvillohen gjatë orëve të ushtrimeve, ushtrime për kapitullin apo problema të zgjidhura. Po kështu ka disa punë laboratori dhe veprimtari praktike.

 

 

Sociologjia 11|LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Sociologji
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-42-8
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 127
Përshkrimi

 

Ky libër është një përpjekje për t'ju ardhur sadopak në ndihmë mësuesve. Jemi nisur nga ideja për t'ju ndihmuar si mësimdhënës dhe si individë me një mision shumë të rëndësishëm në jetë.

Përpjekja juaj si misionar të formimit qytetar të nxënësve, sot duhet orientuar drejt filozofisë së arsimit, thelbi i së cilës është: "Mos i jepni nxënësit zgjidhje të gatshme, i jepni atij mekanizmin për të gjetur zgjidhje."

Ky libër do t'ju ndihmojë të shmangni të mësuarit tradicional të nxënësve dhe do ta bëjë nxënësin më pak "skllav" të tekstit dhe ta verë më shumë në qendër të mësimit.

Në libër do të gjeni edhe planin mësimor që u korrespondojnë temave të tekstit të nxënësit. Disa nga temat mund të zhvillohen dhe si veprimtari praktike. Në plan janë parashikuar teste, projekte përsëritje dhe veprimtari praktike.