Tekst Shkollor / Liber Mesuesi

Matematika 11 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-309-8
Çmimi: 300 lekë
Numri i faqeve: 156
Përshkrimi

Fizika 11 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Fizikë
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-305-0
Çmimi: 300 lekë
Numri i faqeve: 172
Përshkrimi

Kimia 11 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Kimi
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-311-1
Çmimi: 300 lekë
Numri i faqeve: 106
Përshkrimi

Gjuhë Shqipe 11 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-310-4
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 128
Përshkrimi

Filozofia 11 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Filozofi
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928- 08-306- 7
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 14
Përshkrimi