Tekst Shkollor /

Fletore Pune Matematike 1

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 1   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-214-5
Çmimi: 400 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

 

Mbështetur në programin mësimor të lëndës së matematikës për klasën e parë është krijuar "Fletore pune matematika 1" për t'i ardhur në ndihmë nxënësve të klasës së parë me ushtrime, lojëra matematikore dhe teste.

 

TIK 6 / PM Plani vjetor

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Informatikë
Klasa: 6   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

TIK 6 / PM PLANI TRE MUJOR SHTATOR - DHJETOR

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Informatikë
Klasa: 6   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Muzika 6 / PM Planifikimi 3 mujor shtator-dhjetor

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 6   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Muzika 6 / PM Planifikimi 3 mujor prill - qershor 2016

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 6   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi